Sunday, January 20, 2013

Mga Saksi ni Jehova - Sino ang mga ito? Ano ang gagawin nila naniniwala?

I-click ang link upang tingnan ang:

hanapin sa www.jw.org (Find ANY article at jw.org)

Isalin website (Translate this Website)

ang Paniniwala ng mga Saksi ni Jehova? (What Are The Beliefs of Jehovah's Witnesses?)

Tungkol sa Mga Saksi ni Jehova (About Jehovah's Witnesses)

Bakit Kayo Tinatawag na Mga Saksi ni Jehova? (Why Are You Called Jehovah's Witnesses?)

Ano ang Alam Mo sa mga Saksi ni Jehova? (What Do You Know About Jehovah's Witnesses?)

Mga Saksi ni Jehova - Kristiyano ba Kayo? (Jehovah's Witnesses - Are You Christian?)

Mga Saksi ni Jehova—Mayroon ba Kayong Sinusuwelduhang mga Lider? (No man is the leader of Jehovah's Witnesses, just as the first-century Christians.

Kayo ba’y Naniniwalang Kayo ang Tunay na Relihiyon? (Do You Believe That You Are The Only True Religion?)

Mga Saksi ni Jehova—Iniisip ba Ninyong Kayo Lang ang Maliligtas? (Do Jehovah's Witnesses Believe That They Are The Only Ones Who Will Be Saved?)

Mga Saksi ni Jehova—Naniniwala ba Kayo kay Jesus? (Do Jehovah's Witnesses Believe in Jesus?)

Mga Saksi ni Jehova—Paano Inoorganisa ang Inyong mga Kongregasyon? (Jehovah's Witnesses - How are Your Congregations Organized?

Mga Saksi ni Jehova—Saan Nagmumula ang Pondo ng Inyong Gawain? (Jehovah's Witnesses - How Are Your Activities Funded?)

Mga Saksi ni Jehova—Sino ang Founder Ninyo? (Jehovah's Witnesses - Who Founded Your Religion?)

Mga Saksi ni Jehova—Sektang Amerikano ba Kayo? (Are Jehovah's Witnesses an American Sect?)

Tampok na mga Publikasyon (Publications Available)

Watchtower Online Library (Tagalog PUBLIKASYON)

Humiling ng Libreng Pag-aaral sa Bibliya (Request Free Bible Study)

Malugod Kayong Tinatanggap
MARAHIL may nakita ka nang Kingdom Hall ng mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar at nag-iisip ka kung ano kaya ang ginagawa nila roon. Alam mo bang ang sinuman ay maaaring dumalo sa kanilang lingguhang mga pagpupulong? Malugod na tinatanggap ang mga bisita.

Alamin ang tungkol sa mga pulong namin. Hanapin ang pinakamalapit na kongregasyon sa inyong lugar.
Humanap ng Lokasyong Malapit sa Inyo (Learn about our meetings. Find the nearest congregation in your area. Find Locations Near You.)

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya - Pumili ng tanong na gusto mong masagot. (Answers to Bible Questions Select the question you want to answer.)
---------------------------------------------------------------------------------

            BACK TO HOME PAGE           INDEX